بازگشت ۵۵ میلیارد اموال ربوی با توبه ربا خواران

0

ایسنا/ دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه از بازگشت حدود ۵۵ میلیارد ریال پول و اموال ربوی به مالکان اصلی در ادامه طرح برخورد با رباخواری خبر داد.

 

محمدحسین ابراهیمی اظهار کرد: طرح برخورد با رباخواران در ابرکوه تاکنون بازخوردهای مثبتی داشته است به طوری که تاکنون مبلغی بیش از ۵۵ میلیارد ریال از اموال و پول‌های ربوی در اثر توبه متهمان، به مالکان اصلی مسترد شده است.
وی با بیان اینکه مبالغ فوق توسط حدود ۱۵ متهم استرداد شده است، بیان کرد: در روزهای اخیر نیز یکی از متهمان معادل ۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال چک، سند وجه نقد را پس از توبه به مالک اصلی بازگرداند.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه خاطرنشان کرد: متهم مذکور پس از توبه و استغفار و بازگرداندن اموال شاکی توانست رضایت وی را جلب کند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده نامبرده ۲۰۰ میلیون ریال وجه نقد، دو سند مالکیت مربوط به یک واحد مسکونی و یک دستگاه کامیون به ارزش حدود هشت میلیارد ریال و تعداد سه فقره چک به مبلغ یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال به صاحب اصلی پس داده شد.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید