تراژدی و جای خالی زندگی در ۱۰۰ عکس برتر سال به انتخاب تایم

0

هفدانگ/ نشریه تایم به تازگی ۱۰۰ عکس از بهترین‌ عکس‌های سال ۲۰۱۸ را منتشر کرده است. عکس‌هایی که حکم آینه‌ای برای وضعیت بشر در سال ۲۰۱۸ را دارند. از بحران‌ها و شادی‌ها و بمب‌های خبری تا ژست‌های سیاست مداران جلوی دوربین. آن‌چه که پررنگ است اما تراژدی روزمره است. انسان بی‌دفاع در برابر خطراتی که زیست را بر روی زمین دشوار کرده‌اند.

 

 

 

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید