تراژدی و جای خالی زندگی در ۱۰۰ عکس برتر سال به انتخاب تایم

0

هفدانگ/ نشریه تایم به تازگی ۱۰۰ عکس از بهترین‌ عکس‌های سال ۲۰۱۸ را منتشر کرده است. عکس‌هایی که حکم آینه‌ای برای وضعیت بشر در سال ۲۰۱۸ را دارند. از بحران‌ها و شادی‌ها و بمب‌های خبری تا ژست‌های سیاست مداران جلوی دوربین. آن‌چه که پررنگ است اما تراژدی روزمره است. انسان بی‌دفاع در برابر خطراتی که زیست را بر روی زمین دشوار کرده‌اند.

 

 

DOWNLOAD/دانلود
DOWNLOAD/دانلود

 

 

 

 

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید