جزئیات کارکرد کارت بانکی به جای کارت سوخت در پمپ بنزین

0

شهلا اصولی مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیک با حضور در برنامه «روی خط خبر» گفت:

آن دسته از هموطنان عزیزمان که کارت سوختشان را گم کرده اند یا ندارند، می توانند از طریق برنامه دولت همراه و یا وبسایت www.mob.gov.ir ، کارت بانکی شان را به کارت سوخت خود تبدیل کنند. این بدین منزله نیست که دیگر نمی توان از کارت بانکی استفاده کرد بلکه تنها سهمیه سوخت در داخل آن کارت ریخته می شود.

 

دانلود

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید