رئیس جمهور: به تمام وعده های انتخاباتی ام عمل میکنم

0

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید