روزنامه‌های ورزشی نوزدهم آذر؛ یک امتیاز به قیمت سنگ و فحاشی!/ گلزن سپاهان در لیست خرید پرسپولیس

0

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس اختصاص دارد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس اختصاص یافته است.

 

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید