فیلم / چند عکس و دردهای زلزله زدگان کرمانشاه …

0

تسنیم / بیش از یک سال از زلزله کرمانشاه می گذرد و دغدغه مسکن هنوز برای بخش قابل توجهی از مردم زلزله زده این شهر مطرح است. دیدن چند عکس باب درد دلشان را باز می کند.

 

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD

دانلود

 

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید