متفاوت ترین رزمایش نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی خلیج فارس پایان یافت

0

شبکه یک- ۱ دی ۹۷- ۱۹:۰۰| متفاوت ترین رزمایش نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی خلیج فارس پایان یافت. در آخرین مرحله رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ که از قبل آغاز شده است برای نخستین بار از میل های ضد بالگرد و گلوله های بالستیک نقطه زن استفاده شد و همچنین برای اولین بار واحدهای زرهی نیروی زمینی سپاه عملیات خروج از شناورها و حرکت به سمت ساحل را به اجرا گذاشتند.

 

 

DOWNLOAD/دانلود
DOWNLOAD/دانلود

 

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید