نشست پایانی مجمع بین المجالس آسیایی در استانبول

0

اجلاس بین المجالس کشورهای آسیایی در بیانیه پایانی خود رژیم صهیونیستی و حکومت عربستان را بدلیل اقدامهای ضد بشری محکوم کرد.

 

 

دانلود

 

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید