فیلم/ نوبخت از افزایش حقوق کارمندان میگوید

0

حاشیه نشست هیئت دولت (۷ آذر ۱۳۹۷)

 

دانلود

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید